Collarspace.com The Largest BDSM Community on the Planet
Horizontal Line
Vertical Line

Horizontal Line

DutchXtr
Hetero Male Dominant, 45, Almere, Netherlands 
Horizontal Line
DutchXtr

English below

**************************

Ik zoek niet het gewone, maar het buitengewone. Ik zoek geen vriendin, maatje of hoe je het ook mag noemen. Wat ik zoek is een slavin/slavenstel in de ware zin van het woord. Eigendom.

 

Een 24/7 TPE Meester/slavin (of slaaf/slavin) situatie. Ik weet maar al te goed dat dit niet voor iedereen is, maar een zoektocht naar de speld in een hooiberg. Naar die slavin(of slaaf/slavin) die weet wie ze is en wat haar doel in dit wonderschone leven is. Namelijk het dienen van haar eigenaar en maar 1 doel voor ogen heeft, zijn voldoening en hier haar eigen voldoening uit haalt.

 

Wie ben ik? Een ervaren Dominant, met een perverse en extreme instelling. Grenzen zijn er in mijn ogen om verkend en verlegd te worden.

 

Wat heb ik te bieden? Een uitdagend leven, gevuld met strakke regels, pijnigingen, vernederingen, perversiteit en uitdagingen. Een eigenaar die alles uit je zal proberen te halen wat er in zit. Maar daarnaast ook de zekerheid dat je eigenaar je gezondheid en veiligheid waarborgt en je eventuele, van te voren besproken, harde grenzen zal respecteren

 

Wat verwacht ik? Volledige overgave, niet meer en minder.

 

Wie zoek ik? Ik heb geen plaatje in mijn hoofd van de perfecte slavin(of slaaf/slavin). Zolang er de juiste instelling is kan ieder de perfecte slavin (of slaaf/slavin) worden. Het is maar net hoe je het bekijkt.

Een lichte voorkeur gaat uit naar een oudere slavin (>50), maar zeker geen pre.

Evenmin is ervaring een pre. Mocht je een ervaren slavin(of slaaf/slavin) zijn, kan dat voor jou/jullie een pluspunt zijn, op het gebied dat je een idee kan hebben wat je te wachten staat. Maar zoals je dan ook zal weten, heeft iedere Dominant zijn eigen wensen en regels. Iets wat opnieuw aangeleerd zal moeten worden.

 

Tot zover even deze introductie. Foto zal nog volgen, maar ik wil eerst deze site een beetje verkennen. Voor de geïnteresseerden ben ik altijd bereid om een foto te sturen of mijzelf op een andere manier te tonen.

*******************************************

I seek not the ordinary, but the extraordinary. I'm not looking for a girlfriend, buddy, wife or whatever you may call it. What I seek is a slave / slave couple in the true sense of the word. Ownership.
 
TPE 24/7 Master / slave (or slave / slave) situation. I know only too well that this is not for everyone, but a search for the needle in a haystack. A search for that slave (or slave / slave) who knows who she is and what its purpose is in this wonderful life. Namely serving its owner and only one purpose in mind, satisfaction of her Owner and obtains her own satisfaction from that.
 
Who am I? An experienced Dominant, with a perverse and extreme mind. Limits are there to be explored and shifted.
 
What I have to offer? A challenging life, filled with strict rules, torments, humiliations, perversity and challenges. An owner who will try to make the most of what is in it. But also the certainty that he ensures your own health and safety and will respect hard limits if agreed upon.
 
What do I expect? Complete surrender, no more and less.
 
Who do I look? I do not have a picture in my mind of the perfect slave (or slave / slave). As long as there is the correct setting anyone can be the perfect slave (or slave / slave) for me. It is all about the mind and will. .
A slight preference is for an older slave (> 50), but certainly no advantage.
Experience a plus, but not needed. If you are an experienced slave (or slave / slave) the benefit from that is that you can have an idea what to expect. But as you will know, every Dominant has its own needs and rules. So (re)trainig is part of it all.
 
So far as this introduction. Photos will follow, but first I want to explore this site a bit more. It seems there are a lot of scamnmers here. 
For those interested, I am always willing to send a photo or to show myself in a different way who I am.

Mike

 

 

 

Horizontal Line
Horizontal Line
Username Gender Identity Orientation State
Country Sexuality Ethnicity Age Range
Max Weight Min Height They are seeking Willing to Relocate
Photos Only
List As Sort By
Horizontal Line
12345678910
Horizontal Line
Pic Vertical Line   Username Vertical Line Age Vertical Line     Location Vertical Line Last On
Horizontal Line
Click to view this profile Vertical Line Vertical Line 32 Vertical Line Connecticut Vertical Line now
Horizontal Line
Click to view this profile Vertical Line Vertical Line 64 Vertical Line TOLEDO, Ohio Vertical Line now
Horizontal Line
Click to view this profile Vertical Line Vertical Line 26 Vertical Line Atlanta, Georgia Vertical Line now
Horizontal Line
Click to view this profile Vertical Line Vertical Line 52 Vertical Line EssexCounty, New Jersey Vertical Line now
Horizontal Line
Click to view this profile Vertical Line Vertical Line 41 Vertical Line Providence, Rhode Island Vertical Line now
Horizontal Line
Click to view this profile Vertical Line Vertical Line 48 Vertical Line BC, Canada Vertical Line now
Horizontal Line
Click to view this profile Vertical Line Vertical Line 51 Vertical Line Bowling Green, Kentucky Vertical Line now
Horizontal Line
Click to view this profile Vertical Line Vertical Line 57 Vertical Line Homeinthewoods, New Mexico Vertical Line now
Horizontal Line
Horizontal Line

Vertical Line

Vertical Line

Copyright © 2022 Collarspace.com and VSpin.net  
18 U.S.C. 2257 Record-Keeping Compliance Statement

Vertical LineDMCA |  Privacy |  Spam |  Support |  Dir | TOS

Horizontal Line

Horizontal Line
Horizontal Line